Kurum İçi Eğitimler Bazen Neden İstenen Sonuçları Vermez?

Kurum içi eğitimler çalışanın kişisel ve mesleki gelişimine katkı yaparken aynı zamanda kurum içinde çalışanın daha donanımlı daha nitelikli ve de işinde başarılı ve verimli olmasını sağlamaktadır.Bu açıdan eğitimler hem çalışan için hemde şirket için çok önemli bir işleve sahiptir.

Bazen çalışan eğitimlerin pek işe yaramadığı, istenen hedeflere ulaşılamadığı da görülür. Zaman ve yeteri kadar bütçe ayrılır, eğitim planlaması ve organizasyonu yapılır lakin sonuçlar kimi zaman hayal kırıklığı da yaratabilir. Bu tam bir can sıkıcı durumdur aslında.

Öğrenme profesyonelleri dolayısıyla da yöneticiler eğitimler için planlama, bütçe ve zaman ayırmaya çok önem vermektedirler.

Fakat burada asıl önemli olan çalışanın kişisel ve mesleki gelişimiyle ilgili güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesi, beceri ve potansiyelinin farkına varması, bilgi düzey derecesini tartmasıdır.

Aslında çalışanlar, kurum içi eğitim programları haricinde kendileri de bireysel olarak kişisel ve mesleki gelişimleri için çaba göstermeli ve zaman ayırabilmelidir.

Çalışanın bu farkındalık ve önemseme derecesi. doğrudan alınan/alınacak eğitimlere, kuruma ve iş sürecine çok büyük katkı sunacaktır.

Şunu da belirtmeden geçmemek gerekirse çalışan eğitim planlaması ve yatırımı ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.İhtiyaca cevap vermeyen gereksiz eğitimler çalışanlara fayda sağlamazken kurum için de zaman ve maliyet giderine dönüşebilmektedir.

Öğrenme profesyonelleri ve yöneticilerin, eğitim programları planlarken ve hayata geçirirken; doğru ve etkin ihtiyaç analizlerine, nitelikli eğitim içeriklerine, kullanıcı (öğrenen) deneyimi tasarımına bağlı kaldıkları sürece başarılı sonuçlar alacaklarına inanmaktayım.

Reklamlar

Mesleki Gelişim Sürecinden Bir Kesit: “Eğitim Oburluğu”

canvas1Mesleki gelişim eğitimleri hakkında aslında bir dünya şey söylenebilir.

Bazen bilinçsizce/gönülsüzce bir dünya eğitim alırsınız lakin ne mesleki gelişiminize ne de iş sürecinize katkı yapar.

Tabiri caize çalışan/yönetici farkına varamadan eğitim oburluğuna doğru gider.

Sonrası malum…

Bir dünya bilgi, zaman, emek, bütçe bir dünya eğitim sertifikası! E sonuç?

Haliyle soramadan edemiyor insan, aldığınız/alacağınız gelişim eğitimleri;

  • Potansiyelinizle aynı dokuda mı?
  • Performansınızı ne şekilde etkiliyor?
  • Yetkinliklerinize ve kariyer gelişiminize ne kadar katkı yapıyor?

Tabi bu işin bireysel boyutu, kurumsal boyutu ise ayrı bir yazı mevzusu aslında.

Bu minvalde insanın durup düşünesi, biraz sorgulaması da gelmiyor değil.

Ne dersiniz?

Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Üzerine Takip Edilebilir Önemli Platformlar

Bu yazımda ilgiyle yakından takip ettiğim öğrenme ve gelişim, eğitim ve eğitim teknolojileri üzerine Türkiye’den ve dünyadan önemli platformlardan birkaçını derleyerek sizlerle paylaşmak istedim.

Aşağıda kısaca derlediğim, listede yer alan her platform içeriği itibariyle birbirinden değerli.

Peki bu platformlarda neler bulacaksınız?

İnsan kaynakları, öğrenme ve gelişim, eğitim, eğitim teknolojileri, e-öğrenme üzerine süreli yayınlara, sunumlara, araştırma raporlarına, case study’lere, etkinliklere, öğrenme ve gelişim profesyonellerine ve bu alanlarla ilgili mesleki gelişim ve iş süreçlerinize katkı sunacak verilere ulaşabilirsiniz.

Öğrenme ve Gelişim Sürecinde Anlık Performans Değerlendirme

Öğrenme  ve gelişim sürecinde anlık bireysel performans değerlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Bireysel performans ölçümünden elde edilen veriler ışığında hem eksiklik ve zayıflıklar tespit edilmekte, iyileştirilmekte hem de ilerlemeler, fırsatlar, potansiyel ve başarılarda gün yüzüne çıkmaktadır.learning & development

Bireysel performans değerlendirme sürecini aslında herkes kişisel bir ölçümleme metodolojisi geliştirerek uygulayabilir.

Bir yol haritası çizersiniz, günlük/haftalık/aylık bir plan çerçevesinde süreci en etkin bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik ölçümleme başlıkları oluşturarak puanlama yapılabilir pek ala.

Örneğin bugün/bu hafta/bu ay ;

  • Sürekli Gelişim         1  2  3
  • İş Verimliliği             1  2  3
  • Katma Değer             1  2  3
  • İş Birliği                     1  2  3
  • Yenilikçilik                1  2  3

Bu tür bir ölçümleme kapsamı içerisinde gerçekleştireceğiniz çalışma ile ortaya çıkan puanlama ışığında, öğrenme ve gelişim süreci daha pratik ve daha etkin bir şekilde yönetilebilir.

Şu bir gerçek ki; insanın kendi gelişim sürecini takip etmesi, değerlendirmesi ve yönetmesi gerçekten çok keyifli bir şey.

Kaynak : İpek AralBugün Kaç Puan?

Copyright © 2017 Gökhan Yılmaz | Learning Designer | Her Hakkı Saklıdır