“Kurumsal Online Eğitimin Geleceği” #eLearning #LXdesign

Eğitim teknolojilerinin hızlı bir gelişim göstermesi, geleneksel eğitimin tamamlayıcısı, hatta ondan da öteye giderek yakın bir gelecekte geleneksel eğitimi de aşacak bir kapsama alanına doğru gidiyor.

Öğrenme Yaklaşımlarından, Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS), MOOC, Uzaktan Eğitim ve İçerik Standartları (SCORM, xAPI) , Kullanıcı Deneyimi (UX), Deneyim Tasarımı (Experience Design) giderek güçlü bir şekilde çalışma hayatında da artık ağırlığını koymakta.

Özellikle e-öğrenme pazarının son yıllarda ciddi bir şekilde gelişmesi, geleceğe dair harikulade ipuçları da vermesi açısından çok önemli.

Yaşam boyu öğrenme kaçınılmaz bir süreç. Öğrenmeyi bir zamana bir mekâna sıkıştırmak yerine bağımsızlaştırmak, ihtiyaca ve isteğe bağlı kılmak artık çok önemli.

Mesleki eğitim programlarının etkinliği ve verimliliği online eğitim üzerinden artık daha kolay bir hale dönüşmektedir.

Tabi bu noktada nitelikli eğitim programının varlığı ve etkinliği online eğitiminin başarısını, performansı ve sürdürülebilirliğini doğrudan etkilemektedir.

Zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde online eğitim ile hedeflenen; davranış değişikliği sağlamak, deneyim kazandırmak ve yetkinlik gelişimini gerçekleştirmektir.

Bu nokta yöneticilerin, eğitimcilerin öğrenme yaklaşımları ve eğitim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeleri ve iş süreçleri ile sürdürebilir bir şekilde entegre etmeleri gerekmekte. Yani dijital dönüşüme açık olmaları, strateji geliştirmeleri ve uygulamaları gerek.

Kurumsal online eğitimlerin başarısı ve sürdürülebilirliği; kurumun dijital dönüşüm politikalarının varlığına, nitelikli ve kaliteli eğitim içeriklerine, tasarımına ve kullanıcı (öğrenen) deneyimine bağlıdır.

Online eğitim üzerine çok şey söylenebilir.

Zira teknolojik gelişmeler, erişimin ve kullanımının giderek yaygınlaşması hem eğitim sistemini, yüksek öğrenimi (Flipped Learning, Blended Learning) hem de kurumsal eğitimleri ve mesleki eğitim programlarını yakın bir gelecekte tamamen değiştirecek.

Teknolojik gelişmeler ve kullanıcı deneyimi tasarımı, öğrenme ve gelişim yolculuğumuzu inanılmaz bir şekilde değiştirecek.

Hazır mısınız?

Copyright © 2017 Gökhan Yılmaz | Learning Consultant | Her Hakkı Saklıdır

Reklamlar