Eğitim Tasarımı ve Öğrenme Çözümleri

Aşağıda yer alan başlıkta eğitim tasarımı ve öğrenme çözümleri sunulmaktadır.

Eğitim “Öğrenme Deneyimi” Tasarımı 

  • İhtiyaç analizinin yapılması ve hedeflenen grubun ihtiyaçlarının analiz edilmesi,
  • Öğrenme hedeflerinin geliştirilmesi, öğrenme etkinliklerinin yapılandırılması,
  • Çevrimiçi ve yüz yüze etkileşimler için görsel yardımların oluşturulması,
  • Öğretim tasarımı planlarının yapılması ve yönetilmesi,
  • Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için konu uzmanları ve diğer departmanlarla çalışılması.